Gửi tin nhắn
news

Euroshop 2020

April 13, 2020

Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, Jinsheng sẽ tham gia triển lãm EuroShop tại Dusseldorf, Đức.

Số gian hàng của chúng tôi là Hội trường 11 D02-1.

Euroshop 2020 Đạt được thành công trọn vẹn!